Úpravne vody Hutira CCW

Ročná skúsenosť s novou úpravou vody v Opave

 

Náklady a návratnosť investície na kúpalisku sú jednoznačne výhodné

uprava-vody-01

Do roku 2016 využívalo Mestské kúpalisko v Opave vodu z vodovodu pre prvotné napúšťanie pred sezónou, ako aj pre dopúšťanie vody počas leta. Vlani sme sa rozhodli pre zmenu zdroja vody, ktorú teraz odoberáme z náhonu napájaného riekou Opavou.

Pre zabezpečenie kvality vody podľa platnej legislatívy odvtedy využívame novú úpravňu. Dnes preto môžeme zhodnotiť prvú sezónu.

Mestské kúpalisko

Verejné vonkajšie kúpalisko v Opave funguje od roku 1931. S ohľadom na počasie je v prevádzke zhruba tri mesiace v roku, zvyčajne od júna do augusta. Za minulý rok navštívilo areál približne 27 tisíc ľudí, v hlavnej sezóne dosahovala denná návštevnosť až tisíce osôb.

Nároky na objem vody v primeranej kvalite zodpovedajú aj tomu, koľko ľudí na plaváreň zavíta, pretože vyhláška českého ministerstva zdravotníctva stanovuje potrebu vymeniť 60 litrov vody na jedného návštevníka.

Tým sa aj spotreba vody oproti predchádzajúcim rokom značne zvýšila.

Voľba technológie

Keď sme začali riešiť, ako znížiť prevádzkové náklady, dozvedeli sme sa o riešení, ktoré využíva plavecký areál v Přerove. Po vyhodnotení všetkých možností sme zvolili úpravňu vody CCW (crystal clear water, krištáľovo čistá voda) brnenskej spoločnosti Hutira.

úprava vody

Do projektu prehovorili tiež požiadavky pamiatkárov, ktorí pri budovaní objektu pre úpravňu vody dbali predovšetkým na dodržanie historického štýlu architekta Oto Reichnera.

Stavba a parametre úpravne

Stavba bola aj napriek špecifickým požiadavkám pamiatkárov dokončená za nezvyčajne krátku dobu. Spojenie medzi kúpaliskom a náhonom bolo vybudované už v minulosti, stačilo preto novú úpravňu napojiť a začať využívať jej výhody.

Stavba začala vo februári 2016 a bola dokončená v júli toho istého roku.

Stavebnú časť vlastnými silami zaistil prevádzkovateľ kúpaliska, Technické služby Opava. Pretože firma Hutira dodala potrebnú technológiu v dohodnutom termíne a tiež inštalácia prebehla bez komplikácií, mohli sme úpravňu uviesť do plnej prevádzky už v auguste.

Dodávateľ technológie nám poskytol potrebný servis nielen v priebehu zapájania úpravne, ale aj po dokončení prác pri spustení úpravne do prevádzky.

To sa týka aj jej opätovného spustenia do prevádzky v júni 2017, ktoré prebehlo za účasti zamestnancov firmy Hutira.

Základom úpravne vody Hutira CCW je technológia hydraulických pulzných číričov so segmentovaným miešadlom. Pulzný čírič tvorí prvý separačný stupeň, druhý je zložený z uzavretých filtrov s pieskovou náplňou.

Úpravňa pracuje s povrchovou vodou z náhonu, ktorá sa potrubím privádza do rozdeľovacej komory. Zariadenie spracuje celkom 20 kubických metrov vody za hodinu, pričom denne je potrebné dopustiť až pätnásťkrát viac.

Celkový objem vody v bazénoch opavského areálu je 3500 m3.

uprava-vody-02

Ekonomika prevádzky

August 2017 sa stal pre kúpalisko ročným medzníkom fungovania novej úpravne.

Hoci minuloročná sezóna neprebehla s novou technológiou úpravne vody celá, ale v podstate len z jednej tretiny, vieme, že sa spotreba vody značne znížila.

Porovnať môžeme napríklad jún 2016, kedy sme spotrebovali vrátane napúšťania asi 12 tisíc kubíkov vody, tento rok v júni spotreba klesla na 3300 kubíkov, a to vrátane preplachu systému a napúšťania.

Už dnes je preto isté, že sa investícia do novej úpravne vyplatila, predovšetkým s ohľadom na úspory v spotrebe vody – a to nás čakajú ďalšie a určite ešte viac ekonomicky prínosné roky.

Ďalším bonusom úpravne so zdrojom riečnej vody je úspora pri ohreve vody na kúpalisku.

Vodu, ktorú pre kúpalisko čistíme, musíme ešte dohrievať.

uprava-vody-05

V predchádzajúcich rokoch, kedy sme využívali len vodu z vodovodného radu, sme boli nútení dohrievať na štandardných 25° C, čo sa odrazilo aj v spotrebe energie. Voda z mestského vodovodu má totiž okolo 12° C, zatiaľ čo voda v náhone je často až o osem stupňov teplejšia.

S touto úsporou sme na začiatku nekalkulovali, takže nás príjemne prekvapila.

Na úsporu má vplyv hneď niekoľko faktorov vrátane počasia, množstvo vody v náhone, ale aj frekvencia čistenie filtrov.

Ročný priemer spotreby vody bol pred osadením novej úpravne 36 100 kubických metrov. Tohtoročné čísla pre napúšťanie bazénov dosiahla vyššie 3790 kubických metrov.

Spotreba sa tak môže počas prvej sezóny, kedy kúpalisko po celú dobu využíva novú úpravňu vody, znížiť takmer desaťnásobne.

Pri kalkulácii s bežnou cenou vody z opavského vodovodu, ktorá sa pohybuje okolo 40 českých korún (cca. 1,58 eur – pozn. red.) za kubík, tak úspory môžu dosiahnuť viac ako milióna českých korún za sezónu.

Návratnosť investície do novej úpravne predpokladáme už po troch sezónach, teda celkom po deviatich mesiacoch prevádzky.

Zhrnutie prínosu a výhod novej úpravne:

  • Zníženie spotreby vody.
  • Finančná úspora daná menším dohrievaním vody.
  • Priaznivá cena a rýchla návratnosť investície.
  • Dodržanie termínov inštalácia a jej hladký priebeh.
  • Podpora dodávateľa počas prevádzky.

úprava vody

Plány do budúcnosti

Mesto chce v areáli kúpaliska vybudovať krytý bazén a počíta s tým, že pre jeho prevádzku využije vodu upravenú technológiou firmy Hutira. Upravená riečna voda by sa potom mohla využívať celoročne.

V prípade, že by si niekto z prevádzkovateľov bazénov alebo kúpalísk chcel našu novú úpravňu vody prezrieť a zoznámiť sa s jej prevádzkou, môže sa na nás obrátiť.